OPKH-kokous 4.9.2013

By Ressun OPKH • Kokoukset / Meetings • 6 Sep 2013

Heippa taas rakkaat Ressut!

Keskiviikkona 4.9. oli opiskelijakunnan hallituksen kokouksen aika. Jotta opiskelijakunta olisi edes hieman selvillä siitä, mitä hallitus puuhailee, tästä lähin blogissa tullaan tekemään pientä summausta kokousten tapahtumista! :) Muistakaa myös, että kokoukset ovat koko opiskelijakunnalle eli kaikille ressuille avoimia, vaikka niitä hallituksen kokouksiksi kutsutaankin! Eli tervetuloa vaan mukaan ensi kerroilla!

Tuore puheenjohtaja Simo Nuuttila avasi kokouksen reippaasti ja veti sen hyvällä tahdilla Paula Pirisen (vpj) kanssa läpi. Tuomas Sirén toimi sihteerinä. Kokouksen pääpainona oli vastuualueiden jakaminen hallituksen jäsenille. Hommat jaettiin heille seuraavasti:

Hello again to all dear Ressus!

On Wednesday September 4th Ressu’s freshly elected student council gathered for the second time! But as the student council is representing the whole student body, we want to keep all the students up to date with all the events that take place in the meetings. So off now, after the meetings you’ll also find a short overview on all the matters that have been conversed on. Also keep in mind that all the meetings are open to the student body, which means that all the students of Ressu are welcome to join in!

The student council’s freshly elected chairman Simo Nuuttila opened the meeting with a brisk pace and kept the pace with our new vice chairman Paula Pirinen. Tuomas Sirén was the secretary. The main topic of the meeting was sharing the responsibility areas. And here are the results:

Sihteeri/ Secretary: Yasaman Ayyoubi
Rahastonhoitaja/Treasurer: Ella Hellberg
Valokuvausvastaava/Photographic equivalent: Vitaliy Gurov
Blogivastaavat/Blog managers: Miina Virtanen & Lilja Aaltonen
IT-vastaava/IT-manager: Lilja Aaltonen
Bilevastaavat/Party managers: Jessica Salminen & Emma Luoto
IB-vastaavat/IB-equivalents: Farhasaad Shahid, Visa Mäkeläinen & Henna Joensuu
Koppivastaavat/OPKH-booth: Henna Joensuu, Tara Tanabe & Aaro Tarvainen
SLL-vastaava/SLL-manager: Ida Petäjä
Aamunavausvastaavat/Assembly managers: Touko Hanhijoki, Riikka Ilmonen & Visa Mäkeläinen
Tiedotustiimi/Informing: Henna Joensuu & Tara Tanabe
Lokerovastaava/Locker manager: Vivi Mattsson
Kampus-vastaavat/Campus-managers: Aaro Tarvainen & Riikka Ilmonen
Ressun 125v. työryhmän edustajat/Ressu’s 125th Anniversary -crew: Simo Nuuttila & Paula Pirinen
Ressun päivän työryhmän edustajat/ Ressu’s Day -crew: Aurora Tasa & Paula Pirinen

HUOM! Työryhmiin voidaan valita myös hallituksen ulkopuolisia ressuja, joten tulemalla kokouksiin voit osallistua tapahtumien suunnitteluun työryhmien kautta!

ATTENTION! Also students outside the council can be selected to different task forces, so by attending the meetings you can participate planning events!

Kokous jatkui europarlamenttivaalipaneelin työryhmän valinnalla ja ensi kevään kulttuuriviikosta keskustelemalla. Näillä näkymin teemaksi olisi tulossa 80-luku, jeij! Perinteisen terveyspäivän päivämääräksi päätettiin 11.10. ja tapahtumalle valittiin työryhmä. Loppuaika keskusteltiin mm. lokeroiden hoitamisesta ja mahdollisista hankinnoista, kuten uusista kaiuttimista, opiskelijakuntaa varten.

The meeting continued with the selections of our task force for the European Parliament Election Panel, as well as with discussion about the school’s upcoming Culture Week, which will be held in the spring. As of now, the theme is slated to be the 80s. Tubular! The date of the traditional Ressu Health Day was decided to be October 11th, and a specialized task force was selected. The remainder of the meeting was spent discussing various topics, e.g. taking care of the lockers as well as conceivable future purchases, such as new speakers, for the student body.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>