OPKH-kokous 17.9.2013

By Ressun OPKH • Luokittelematon / Uncategorized • 18 Sep 2013

Hei taas kaikille!

Tiistaiaamuna 17.9. oli jälleen OPKH:n aika kokoustaa. Ensimmäinen esityslistan aihe oli 11. lokakuuta pidettävän terveyspäivän ohjelma, johon ehdotettiin mm. luentoja, terveellistä naposteltavaa, välituntijumppaa, kuntosaliohjaajan vetämää liikuntatuntia ja tietenkin perinteistä kortsujuoksua!

Seuraavaksi pohdittiin mahdollisia investointeja, joita oppilaskunnan saamilla Pamaus-rahoilla voitaisiin tehdä. Todennäköisiä sijoituskohteita ovat dippiteline kuntosalille, mikrofoneja musiikki- ja draamakursseille sekä kaiuttimet esimerkiksi teemapäiviä varten. Myös kassakaapin hankinnasta Koppiin keskusteltiin.

Ella Hellberg kertoi, että Suomen Lukiolaisten Liitto lähettää keskiviikkona 9. lokakuuta Ressuun edustajiaan kertomaan SLL:sta. He eivät pidä erillistä infotilaisuutta, vaan standia, jonne voi tulla juttelemaan ja liittymään SLL:n jäseneksi.

Seuraavaksi sovittiin, että olisi taas aika pistää myyntiin Ressu-aiheisia tuotteita Ressun Koti ja Koulu ry:n puolesta. Olette siis tervetulleita tämän viikon torstaina 19.9. ja perjantaina 20.9. ostamaan ressukasseja (5€) ja ressupinssejä (2€) kaikilla välitunneilla ensimmäisen kerroksen aulasta! Varaathan mukaan tasarahan!

Lopuksi keskusteltiin ruokalavalvonnasta ja mahdollisuuksista ruokailun sujuvuuden parantamiseksi. Haluamme edelleen muistuttaa, että ruokailuaikojen noudattaminen on yhteiseksi hyväksi ;) Muita esille tulevia asioita olivat entisen ressun Tommi Korpelan tuleva vierailu ja halloweentapahtuman Ressuweenin työryhmän valinta. Seuraavan kokouksen ajaksi päätettiin torstai 10.10. klo 13:05, tulkaa ihmeessä paikalle!

Onnea ja jaksamista lähestyvään koeviikkoon ja abeille kirjoituksiin!

Hello once again to everyone!

The morning of Tuesday 17.9 held yet another of the Student Council’s meetings. The first topic discussed was the schedule for our Health Day to be held on the 11th of October, and suggestions included lectures, healthy snacks, break-time exercises, PE classes held by the gym instructor, and of course our traditional condom run!

The topic after that was of possible investments to be made with the money which the student council received through Pamaus. Probable future purchases include a dip station for the gym, microphones for the music and drama classes, as well as speakers for, say, upcoming school events. A possible safe for the Koppi was also discussed.

Ella Hellberg informed us that Suomen Lukiolaisten Liitto (Finnish Highschoolers’ Union) is sending representatives to Ressu on Wednesday Oct 9th to talk about SLL. They aren’t hosting a specific information session, but rather a stand, where students can come to discuss about and join SLL.

The topic following that was the decision to once again sell Ressu-themed products on behalf of Ressun Koti & Koulu Ry. You are thereby welcome this Thursday and Friday (19-20.9) to come and purchase Ressu-Bags (5€) and Ressu-Pins (2€) from the first floor lobby during break time. Make sure to bring exact change!

Finally, we discussed the subject of cafeteria monitoring and possibilities for the improvement of lunchtime efficiency. We want to remind once again that following the lunchtime schedules is for the greater good. Other, lesser topics discussed were the upcoming visit of former student Tommi Korpela and the selection of a task force for our school’s Halloween event, Ressuween. The next meeting is scheduled to be on Thursday October 10th, and by all means, do come!

Good luck and prosperity for the encroaching exam week, and, for the ABIs, your graduation writings!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>