OPKH-kokous 10.10.2013

By Ressun OPKH • Luokittelematon / Uncategorized • 22 Oct 2013

Hei taas kaikille toivottavasti virkistävän loman jälkeen!

Seuraa yhteenveto edellisestä hallituksen kokouksesta, joka pidettiin torstaina 10. lokakuuta:

Kokous aloitettiin päätöksellä uuden tilin, jossa lokerovuokraajien panttirahoja säilytetään, avaamisesta, ja jatkui silloin vielä edessä odottavan terveyspäivän suunnittelulla. Seuraavaksi keskusteltiin tasa-arvosuunnitelmasta Ressussa, jota OPKH:n muodostama työryhmä sekä apulaisrehtori ja rehtori lähtevät työstämään aloittaen kyselyllä koulussamme.

Sovittiin europaneelin järjestämisestä koulussamme 22.1.2014 sekä 31.10.2013 järjestettävästä Ressuweenista, jolle valittiin myös työryhmä. Studia Ressu -tapahtumassa 29.11.2013 Ressuun tulee koulumme entinen opiskelija ja nykyinen näyttelijä, Tommi Korpela. Korpelalle järjestetään haastattelu, josta huolehtii koulun lehti Pärskeitä.

Seuraavaksi käytiin läpi Pamausrahojen käyttö: ostettu on kassakaappi (300€), kaiutin (500€), vedenkeitin (20€), kello salille (6€) sekä paristoja kelloon ja kaiuttimeen (tällä hetkellä myös kamerajalusta valokuvaukseen) ja niitä kuluu myös Terveyspäivään (500€) sekä Ressuweeniin (500€) sekä Pärskeiden anomaan tukeen (550€). Toivottu on näiden lisäksi mm. mikrofoneja koulun teatteriin sekä uutta pingisverkkoa.

Lopuksi keskusteltiin Koppiin lähiaikoina tulevista järjestyssäännöistä, ruokala-asioista (alla lisää) sekä muistutuksesta, että Ressujen tulee käyttää nimityksiä “opiskelijakunta” sekä “opiskelija” sanojen “oppilaskunta” ja “oppilas” sijasta. Koulumme on siis valinnut muutama vuosi sitten ensimmäiset nimityksistä käytettäväksi.

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 28. lokakuuta luokassa 106 kello 9:45, tervetuloa!

RUOKALA-ASIAA:

Ruokailu on viimeaikoina sujunut hyvin. Opiskelijoilta toivotaan vielä, että laukut ja reput jätettäisiin mahdollisiin lokeroihin tai ykköskerroksen naulakkotiloihin, jotta käytävällä olisi enemmän tilaa kulkea.

Opiskelijoita kehotetaan myös nostamaan tuolinsa aina ruokailunsa jälkeen ylös (asia koskee erityisesti ykkösiä, jotka ruokailevat viimeisinä). Nyt on käytössä myös toinen uloskäynti, joka vie ruokalasta suoraan pääovelle. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää sisäänkäyntinä.

Hello once again everybody, we hope you had a refreshing vacation!

The following is a synopsis of the latest Student Council meeting, which was held on Thursday, the 10th of October.

The meeting began with the decision to open a new bank account for the storage of pledge money from the lockers, and continued with plans for the then-upcoming Health Day. After that, we discussed a plan for greater social equality in Ressu, which will be worked on by a Student Council task force, the principal, and the assistant principal; the plan will start with a survey held in our school.

Afterward, we decided on the Euro-panel being held in our school on 22.1.2014, and we discussed and selected a task force for Ressuween (Ressu’s Halloween celebration) which will take place 31.10.2013. The Studia Ressu event, held 29.11.2013, will feature a visit from the former student of our school and current actor Tommi Korpela. An interview, conducted by the school newspaper, Pärskeitä, will be arranged with Korpela.

Next we reviewed the spending of our accumulated money from Pamaus: we purchased a safe (300€), speakers (500€), an electric kettle (20€), a clock for the gym (6€), as well as batteries for the clock and speakers (currently also a tripod for photography); the money is also spent on the Health Day (500€), Ressuween (500€), and a contribution requested by Pärskeitä (550€). In addition to these, we expect to purchase, among other things, microphones for the school theater and a new table tennis net.

Finally, we discussed soon-upcoming rules of conduct in the Koppi, cafeteria business (see below for more), and a reminder of a distinction in the Finnish language between “oppilas” and “opiskelija”, since us in upper secondary school are considered to belong to the latter classification. (This distinction is similar to the one held in Wales and England between “pupil” and “student”)

The next meeting will be held on Monday the 28th of October in class 106 at 9:45, you’re welcome to attend!

CAFETERIA BUSINESS:

School lunches have recently been going well. Students are still desired to leave their bags upstairs by the coat racks (or in lockers, if available), to leave more space in the downstairs hallway.

Students are also encouraged to lift their cafeteria chairs up after eating (particularly the first year students, as they dine last). Now there is another exit in use, which leads out of the cafeteria and directly by the main entrance. It is not, however, allowed to be used as an entryway into the cafeteria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>