OPKH-kokous 28.10.2013

By Ressun OPKH • Luokittelematon / Uncategorized • 10 Nov 2013

Hei kaikki!

Vuorossa taas yhteenveto hallituksen kokouksesta, joka pidettiin maanantaina 28. lokakuuta.

Aluksi keskusteltiin talousasioista, kuten loppujen pamausrahojen käytöstä dippitelineeseen ja pöytätennistarvikkeisiin sekä tuista, jotka myönnettiin abitoimikunnalle ja wanhojen toimikunnalle. Eurovaalipaneeli on hyvässä hoidossa, ja tuttuja nimiä kuten Jussi Halla-aho, Merja Kyllönen sekä Paavo Väyrynen on saapumassa paikalle!

Seuraavaksi sovittiin Koppiin tehdyistä kirjallisista järjestyssäännöistä. Opiskelijan astuessa koppiin hän osoittaa hyväksyneensä kyseiset säännöt! Myös ruokailun sujuvuutta pohdittiin jälleen, ja aiheesta on tulossa taas muistutusta Facebookiin.

Sekä joulujuhlaa että Christmas Loungea varten valittiin työryhmä ja Christmas Loungelle budjetti. Leena Mäkelä ehdotti keväälle 2014 Kestävä kehitys -paneelia, jota hoitaisi lähinnä Vihreä Lippu. Hallituksen jäseniä kehotettiin esittäytymään vanhempainyhdistyksen kokouksessa joulukuussa.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 4.12. klo 11.50, tervetuloa!

Hello everybody!

Yet again it’s time for a synopsis of the Student Council meeting, which was held on Monday, the 28th of October.

Initially we discussed finances, including the spending of the rest of the Pamaus-money on a dip station and table tennis supplies, as well as contributions given to the ABI committee and the Wanhat committee. The upcoming European Parliament Panel is also in good standing, and participating speakers include well-known people such as Jussi Halla-aho, Merja Kyllönen, and Paavo Väyrynen.

Next we decided on the written rules for the Koppi. Students who enter the Koppi thereby accept that they are bound by its rules. Additionally we contemplated on the efficiency of the school lunch; expect further updates on Facebook.

A task force was selected for the Christmas celebrations and the Christmas Lounge, and the Christmas Lounge was provided with a budget. Leena Mäkelä proposed a panel for Spring 2014 about sustainable living, which would be managed by the Vihreä Lippu (Green Flag) Organization. Finally, the council members were urged to show up at the Vanhempainyhdistys (parents’ association) conference in December.

The next meeting will be held on 4.12.13, 11:50, you’re welcome to attend!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>