OPKH-kokous 4.12.2013

By Ressun OPKH • Kokoukset / Meetings • 14 Dec 2013

Heips!

Tässä yhteenveto OPKH:n viimeisestä kokouksesta ennen joulua. Kokous pidettiin keskiviikkona 4. päivä klo 11:50 alkaen.

Aluksi ESLOK:n (Entisen Suomalaisen Lyseon Opiskelijoiden Klubin) edustaja esitti ehdotuksen yhteistyöstä OPKH:n kanssa ja OPKH päätti sitoutua ESLOK:n opiskelijamatrikkelin digitoimiseen myöhemmin päätettävää korvausta vastaan. Sovittiin Lucia-kulkueen järjestämisestä, tarkastettiin taloustilanne ja päätettiin antaa Ressun kirjapiirille sen anoma sadan euron tuki. Pamausrahojen käyttö tänä vuonna oli erittäin onnistunutta, sillä opiskelijakuntaa hyödyttäviä ostoksia tehtiin noin 4000 eurolla. Myös joulujuhlasta ja Christmas Loungesta puhuttiin.

22. tammikuuta klo 18 pidetään koulullamme Eurovaalipaneeli, johon saapuu useita merkittäviä nimiä. Eurovaalipaneelimainoskilpailun voittajaksi on selvinnyt Roman Beletskin ja Ville Ahokkaan suunnittelema mainos. Ennen joulua OPKH järjestää Vihreän Lipun kanssa hyväntekeväisyysjoulukuusen koululle, jonka alle voi tuoda hyväntekeväisyyteen lahjoitettavia vanhoja hyväkuntoisia tavaroitaan. Kopin ahtauden vuoksi OPKH muistuttaa, että koppi on ensisijaisesti hallituksen toimitila eikä vakituinen välitunnin viettopaikka.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 9.1.2014 kello 14.45, tervetuloa!

Hello!

Here’s a summary of the last Student Council meeting before Christmas. It was held on Wednesday, the 4th, starting at 11:50.

To start with, a representative of ESLOK (Entisen Suomalaisen Lyseon Opiskelijoiden Klubi; a club for former students from the school’s earlier days) proposed a collaboration with the Student Council, and the Council agreed to help digitize their student archives for compensation which is to be decided on at a later time. Afterwards, the arrangements for the Lucia-procession were decided on, the Council’s economic situation was inspected, and a 100€ contribution was permitted to be given to the Ressu book club. The spending of the Pamaus-money for this year was exceptionally successful, since purchases for the benefit of the student body totaled up to about 4000€. In addition, the school’s Christmas event and Christmas Lounge were discussed.

On the 22nd of January, our school will host a European Parliamentary Election panel, which will feature the participation of many prominent individuals. The advertisement poster competition for said panel has concluded, and the winning poster was designed by Roman Beletski and Ville Ahokas. The Student Council, in collaboration with the Green Flag (officially the Eco-Schools Programme), is organizing a Christmas tree charity drive, the concept of which being that students can bring old, in-good-condition belongings underneath a Christmas tree for them to be donated to charity. Finally, due to the space-constraints in the Koppi, the Student Council would like to remind that it is primarily a workspace for Council members, and not a place for the student body to consistently spend breaks.

The next meeting will be held on 9.1.2014 at 14:45, you’re welcome to attend!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>