OPKH-KOKOUS 9.1.2014

By Ressun OPKH • Kokoukset / Meetings • 21 Jan 2014

Hei ressut!

OPKH piti vuoden ensimmäisen kokouksen heti 9. tammikuuta 1. koodilla, josta täällä taas pieni yhteenveto!

OPKH:n taloustilanne todettiin hyväksi. 22. tammikuuta järjestettävä Eurovaalipaneelin kahvion hoitaa wanhojen toimikunta, ja narikan, jota varten päätettiin tilata uudet narikkalaput, abitoimikunta. Ystävänpäivälle sovittiin työryhmä ja budjetti.

Ressun päivää vietetään 21. tammikuuta. Ressun päivän tanssiaiset ovat 23.1. ja ovat pääasiassa tarkoitettu kakkosille, mutta ykkösetkin ovat täysin tervetulleita. Koulun tasa-arvosuunnitelmasta ja OPKH:n kyselystä keskusteltiin, ja abi- ja ib-pöydät ruokalassa päätettiin muuttaa kaikille avoimiksi. Tämä edesauttaa tasa-arvon toteutumista koulussamme sekä vähentää ruokalan ruuhkaa ja on myös keittiön henkilökunnan toiveiden mukaista. Kysely osoitti, että opiskelijakunnalla on paljon harhaluuloja hallituksesta (tsekkaa tämä postaus!) Useat kysyivät myös kahviautomaattia. Yksinkertainen syy siihen on se, että se tuo merkittävää rahallista tappiota hallitukselle. Kiitosta tuli paljon avoimuudesta, joulukalenterista, ressuweenista ja terveyspäivästä.

Kevätkokouksen päivämääräksi päätettiin 25.2. ja silloin valitaan valmistuneiden abien tilalle uusia jäseniä, tervetuloa siis hakemaan!

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 12.2.2014 klo 9.45.

Hello Ressu students!

The Student Council held its first meeting of the year on the 9th of January at Code 1, of which this is a summary!

The Council’s financial situation was deemed good. The café of the upcoming (22.1) EU Parliamentary Election panel will be hosted by the Wanhat committee, while the coat check is to be handled by ABI committee. Valentine’s Day was designated a task force and budget.

Ressu Day will be celebrated on the 21st of January. The dances of Ressu Day will be on 23.1 and are primarily meant for second year students, but first year students are fully welcome as well. The school’s equality and Student Council questionnaires were also discussed, and the decision was made that the cafeteria’s 3rd year and Ib tables be made available to all. This furthers the implementation of equality to our school, decreases crowding in the cafeteria, and is also in accordance with the wishes of the cafeteria staff. The Student Council questionnaire showed that there were considerable amounts of misconceptions regarding the Council (check out this post!) Many were also wondering about the coffee machine. The simple reason for its disappearance is that it was generating significant economic losses for the Student Council. Many thanks were received for transparency, the Advent calendar, Ressuween, and the Health Day.

The date of the spring meeting was set to be 25.2, which is when the graduated third year students will be replaced with new members, so feel free to apply!

The next meeting will be held on 12.2.2014, at 9:45.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>