OPKH:n kokous – 2.9.14

By Ressun OPKH • Luokittelematon / Uncategorized • 9 Sep 2014

OPKH, eli opinahjomme opiskelijakunnan hallitus kokoontui 2.9. pohtimaan asioita teidän opiskelijain hyväksi. Koska byrokraattinen liirumlaarumi ei varmaankaan hirveän useaa innosta, kokouksen valitut palat eli pääkohdat putkahtavat tuohon alas :3

– Oi ja syyskokouksesta sen verran että valitsimme hallituksen ja sen johdon

Kirjaston valvonta

– Kirjastoa valvoo OPKH:n jäsen, joka valtuuttaa opiskelijakunnan jäsenen valvomaan kirjastoa tai valvoo itse.

Vastuualueet

Puheenjohtaja: Paula Autio
Varapuheenjohtaja: Vitaliy Gurov
sihteeri: Aaro Tarvainen
rahastonhoitaja: Essi Aarnio
IT-vastaava: Kristjan Mihhels
blogivastaavat: Miika Rosvall, Tiina Jääskeläinen
koulukuvausvastaava: Heta Hänninen
tekniikkavastaavat: Eero Asikainen, Kristjan Mihhels
IB-vastaavat: Alex Souris, Miko Lepistö, Patrik Lamberg
bilevastaavat: päävastuun ottaa Lilja Aaltonen, muut toimijat: Miika Rosvall, Ida Maria Paul
koppivastaavat: Eero Asikainen, Alex Souris
SLL-vastaava: Camilla Reijonen
kuulutusvastaavat: Miko Lepistö, Liisa Jortikka, Miika Rosvall
tiedotustiimi: Liisa Jortikka, Kristjan Mihhels, Lilja Aaltonen, Ida Maria Paul
lokerovastaava: Aaro Tarvainen
kampusvastaava: Essi Aarnio, Eero Asikainen
Ressun päivä -tiimi: Paula Autio, Faisa Kahiye
ravintolavastaava: Tiina Jääskeläinen, Heta Hänninen, Ida Maria Paul
Vihreä lippu -vastaava: Paula Autio
Ressu 125v. vastaavat: Simo Nuuttila, Faisa Kahiye, Miko Lepistö
Innokampus -vastaava: vastaavasta päätetään myöhemmin

Vuoden tapahtumat

– vuoden tapahtumat käytiin läpi ja niille luodaan työryhmät ensi kokouksessa

Ruokalavalvonnan jatkaminen

– ei rutiininomaista valvontaa, satunnaisia ”natsaamisia”, tiedotusta ruoka-ajan
pituudesta

Hallituksen ulkopuolisia työryhmiin -kampanja a.k.a. hut -kampanja

– hallituksen ulkopuoliset ovat tervetulleita työryhmiin ja heidät lisätään tarpeen vaatiessa työryhmän Facebook-ryhmään

—–

Ensi kokouksessa kannattaa siis piipahtaa jokaisen, joka haluaa vaikuttaa kuluvan lukuvuoden tapahtumiin.

 

OPKH, aka. the student council had a meeting on september 2th to come up with stuff for the students´ (that´s you) well-being. Because of the bueraucratic nonsense most of  people don´t care about, I´ll just sum up the main points below :3

-Oh, and a bit from the autumn meeting: the student council and its leading roles were chosen.

 

Supervising the Library

- The library will be supervised either by an OPKH member, or a student authorized by an OPKH member.

Areas of Responsibility

Chairman: Paula Autio
Vice-Chairman: Vitaliy GurovSecretary: Aaro Tarvainen

Secretary: Aaro Tarvainen
Fund Manager: Essi Aarnio

IT: Kristjan Mihhels
Blog: Miika Rosvall, Tiina Jääskeläinen
School Photoshoot: Heta Hänninen
Technology: Eero Asikainen, Kristjan Mihhels
IB: Alex Souris, Miko Lepistö, Patrik Lamberg
Party organizing: Lilja Aaltonen, Miika Rosvall, Ida Maria Paul
Koppi: Eero Asikainen, Alex Souris
SLL: Camilla Reijonen
Announcements: Miko Lepistö, Liisa Jortikka, Miika Rosvall
The Publicity Team: Liisa Jortikka, Kristjan Mihhels, Lilja Aaltonen, Ida Maria Paul
Lockers: Aaro Tarvainen
Campus: Essi Aarnio, Eero Asikainen
Ressu day -team: Paula Autio, Faisa Kahiye
Canteen: Tiina Jääskeläinen, Heta Hänninen, Ida Maria Paul
Green Flag: Paula Autio
Ressu 125yrs: Simo Nuuttila, Faisa Kahiye, Miko Lepistö
Innokampus: vastaavasta päätetään myöhemmin

Events of the year

- This years events were seen through, and te managing teams will be chosen in the next meeting

Canteen Monitoring

- No rutinous monitoring. Occasional checks and announcements regarding the lenght of the lunch will be made.

Students outside OPKH to working groups, a.k.a. hut Campaign

- People outside OPKH are welcome to join working groups, and will be, if necessary, added to the working groups facebook group.

—–

Anyone, who wants to affect this years events, should attend the next OPKH meeting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>