Mikä OPKH?

By Ressun OPKH • • 23 Jun 2011

Ressun opiskelijakunnan hallituksen, tuttavallisemmin OPKH:n, kautta opiskelijat pääsevät itse parhaiten vaikuttamaan koulun ja opiskelijoiden asioihin omassa koulussamme. Ressun hallitus on eittämättä yksi Suomen huipuista, sillä meille todella on suotu valtaa ja vastuuta. Olemme mukana vaikuttamassa kaikissa koulun kannalta merkittävissä elimissä, kuten johtokunnassa, opettajankokouksissa, työryhmissä ja esimerkiksi vanhempainyhdistyksessä.

Toisin kuin monissa muissa kouluissa, myös monet normaaliin kouluvuoteen liittyvät asiat hoituvat Ressussa opiskelijakunnan toimesta; näistä mainittakoon valokuvaus sekä joulu- ja kevätjuhla.

Pyrkimyksenämme on siis edustaa koko opiskelijakuntaa ja ajaa opiskelijoiden etua. Ressussa opiskelijakunnan hallitus on mm. noussut vastustamaan erinäisiä maksuja, joita peritään pakollisilla kursseilla ja järjestänyt mielenosoituksen viikon syysloman puolesta. Opiskelijakunnan hallitus myös järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja mm. kulttuuriviikon, jonka aihe vaihtelee vuosittain. Tarkoituksena on siis parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä koulussa.

Opiskelijakunnan hallitus on myös täysin puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Ainoa taho, jonka puolesta taistelemme ja teemme työtä, on Ressun opiskelijakunta. Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu 18 jäsentä sisältäen puheenjohtajiston. Kaikki jäsenet on valittu syys-/kevätkokouksessa vaaleilla, joissa jokaisella Ressun lukion opiskelijalla on äänioikeus.

Kuten sanottu, edustamme tavallista lukiolaista, ja senpä takia olemme kiinnostuneita kuulemaan juuri teidän mielipiteitänne miten toimintaamme voisi kehittää; mitä voisimme tehdä tai missä on parantamisen varaa? Viestin saa perille esimerkiksi lähettämällä sähköpostia jollekin hallituksen jäsenelle, jättämällä etanapostia opiskelijakunnan hallituksen postilaatikkoon tai nykäisemällä jotain hallituksen jäsentä hihasta käytävillä. Joten antakaahan kuulua, me olemme teitä varten!

What Student Council?

The Ressu Student Council, abbreviated in Finnish as OPKH, is the means by which Ressu students can best make a change regarding the school’s and its students’ matters. The Council of Ressu is undoubtedly among the best and most outstanding in Finland, as we have actually had authority and responsibility bestowed upon us. We take part in and influence all relevant constituents of the school, such as the School Board, teachers’ meetings, task forces, and the parents’ association.

Unlike many other schools, a lot of factors relevant to the normal school year in Ressu are also handled by the Student Council; examples of such being school photography and the Christmas/Spring events.

To be clear, our goal is to represent the Student Body and advocate the students’ well-being. In Ressu, the Student Council has, among other things, risen to oppose particular payments for mandatory courses, as well as organized a protest in defense of a weeklong autumn break. Throughout the year, the Council also organizes various events, theme days, and e.g. the Culture Week, the topic of which varies by year. The purpose of these is to improve the students’ overall enjoyment of the school.

The Student Council is, in addition, completely politically and religiously unaffiliated. The only group whom we fight and do work for is the Student Body of Ressu. The Council is comprised of 18 members, including the presidium, and all members are chosen via election during the autumn/spring meetings, in which every Ressu student has the right to vote.

As stated, we represent the average high school student, and for that reason we are interested in hearing your very opinions regarding how our actions could be improved; what could we do and what could we improve upon? Feedback can be sent by emailing any of the Council’s members, putting snail mail into the Council’s mailbox, or by directly approaching any Council member in the school’s corridors. So let your voice be heard, we’re here for you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>